Müügikohtade broneerimine on lõppenud.

Vastseliina Laada korraldajal on õigus piirata kauplejale müügikohtade arvu ja tõkestada sobimatute teenuste ja kaupade müügilepääs.
Taotluse aktsepteerimisest teatame esmalt automaatse elektronposti teel, palume kontrollida, et Teie elektronposti aadress oleks meile õigesti edastatud.
Pärast automaatvastust vaadatakse müügikoha taotlus läbi ja paigutatakse vastavalt kaubagrupile.
Müügikoht laadal loetakse broneerituks peale kohamaksu tasumist korraldaja arveldusarvele. Arve õigeaegselt mitte tasumisel kaotab broneering kehtivuse.
Müügikoha hinna sees on registreerimistasu 10 eurot, mida broneeringu äraütlemisel ei tagastata.
Pärast 09.06.2023. a müügikohast äraütlemisel ei tagastata osavõtutasu.
*Kauplejaid lubatakse laadaplatsile müügipileti esitamisel.
Müügikoha näitab kätte laada korraldaja. Broneeritud müügikohtade ettevalmistamine algab:
  reedel, 16. juunil kell 17.00 – 22.00
  laupäeval, 17. juunil kell 06.00 – 08.30
*Laadal kauplemist lubavaks dokumendiks on müügipilet, mis väljastatakse Teile e-kirja teel.
Kauba müümisel vastutab müügikoha valdaja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.
* Platsi üldkoristuse tagab korraldaja. Müügikoha ja selle lähema ümbruse hoiab korras kaupleja.
* NB! Avalikul üritusel toidu, sh alkoholi müüjad ja/või valmistajad peavad oma tegevusest eelnevalt teavitama Põllumajandus- ja Toiduametit. Täpsem info teavitamise ja ohutu toidu müümise ja valmistamise kohta on leitav ameti kodulehel https://pta.agri.ee/avalikud-uritused#juhendid
 * KAUPLEJA, palun tee vajalikud toimingud seoses töötajate registreerimisega. Töötajate (sh vabatahtlike) registreerimise kohta leiab täiendavat infot Maksu- ja Tolliameti kodulehel http://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-registreerimine või helistades telefonil 8800810.