* Vastseliina Laada korraldajal on õigus piirata kauplejale müügikohtade arvu ja tõkestada sobimatute teenuste ja kaupade müügilepääs.
* Taotluse aktsepteerimisest teatame esmalt automaatse elektronposti teel, palume kontrollida, et Teie elektronposti aadress oleks meile õigesti edastatud.
Pärast automaatvastust vaadatakse müügikoha taotlus läbi ja paigutatakse vastavalt kaubagrupile.
* Arve saadetakse Teile hiljemalt paari nädala jooksul elektronpostile.
* Müügikoht laadal loetakse broneerituks peale kohamaksu tasumist korraldaja arveldusarvele. Arve õigeaegselt mitte tasumisel kaotab broneering kehtivuse.
* Müügikoha hinna sees on registreerimistasu 10 eurot, mida broneeringu äraütlemisel ei tagastata.
Pärast 08.06.2018. a müügikohast äraütlemisel ei tagastata osavõtutasu.
* Kauplejaid lubatakse laadaplatsile registreerimiskinnituse esitamisel.
* Müügikoha näitab kätte laada korraldaja. Broneeritud müügikohtade ettevalmistamine algab:
  reedel, 14. juunil kell 17.00 – 22.00
  laupäeval, 15. juunil kell 06.00 – 08.30
* Laadal kauplemist lubavaks dokumendiks on müügipilet, mis väljastatakse Teile müügikohal peale paigutamist.
* Kauba müümisel vastutab müügikoha valdaja õigusaktides sätestatud nõuete täitmise eest.
* Platsi üldkoristuse tagab korraldaja. Müügikoha ja selle lähema ümbruse hoiab korras kaupleja.
* NB: Koduõlle müüjatel tuleb jälgida nõudeid, mis on sätestatud vastavates õigusaktides. (Alkoholiseadus § 4 lg 4 p 1; § 6lg 7 , § 30 lg 1; § 4 lg 1 p 2; § 10 lg 2 p 2) (Toiduseadus § 8 lg 2). Koduõlle müüjad peavad olema registreeritud  Äriregistris ( FIE, AS, OÜ vm. äriühing). Tootmine kooskõlas Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadusega (ATKEAS).
 * KAUPLEJA, palun tee vajalikud toimingud seoses töötajate registreerimisega. Töötajate (sh vabatahtlike) registreerimise kohta leiab täiendavat infot Maksu- ja Tolliameti kodulehel http://www.emta.ee/et/ariklient/registreerimine-ettevotlus/tootamise-registreerimine või helistades telefonil 8800810.