FOTOKONKURSS 2022

17.-19 juunil toimuva Maarahva laada fotokonkurssi tingimused!

Fotokonkursil osalemise tingimused:

  • iga autor võib esitada maksimaalselt 25 fotot;
  • fotod tuleb esitada digitaalselt ja foto failiformaat peab olema JPG või PNG;
  • foto minimaalne suurus peab olema vähemalt 1 MB ja pildifaili pikem külg vähemalt 3000 pikslit.
  • piltide töötlemisel tuleks meeles pidada head tava ning nähtu tõepärast ja loomulikku esitust.
  • iga foto edastamisel tuleb märkida foto pealkiri, foto autori ees- ja perekonnanimi, kontakt (telefon, e-post)
  • fotol ei tohi olla kuupäeva ega tekste, need saab lisada eraldi foto kirjeldusse. Ka ei tohi olla foto ümber raame;
  • foto(de) autor vastutab kõikide autoriõiguslike küsimuste kerkimisel nii foto autorluse, esitatud andmete kui ka pildil oleva isiku suhtes ning kinnitab, et on konkursile saadetud fotode autor. Alaealise autori puhul kannab autoriõiguste vastutust tema vanem või hooldaja. Kui fotol on inimesed lähikaadris, siis peab foto autor küsima nendelt inimestelt nõusolekut. Fotod, millel inimesi on palju ja nad pole kaugelt äratuntavad, pole fotol olijate nõusolekut tarvis küsida;
  • Maarahva laada korraldajatel on õigus kõiki konkursile laekunud fotosid tasuta kasutada mittetulunduslikus tegevuses ja eksponeerida neid nii originaal- kui ka muudetud kujul  meediaväljaannetes, interneti kodulehekülgedel, trükistes, avalikel üritustel või eksponeerida näitusena, viidates seejuures foto autorile.
  • fotod palume saata e-posti aadressile linnus@vastseliina.ee, märksõnaga “Maarahva laat 2022” või üles laadida internetti ja saata meilile link.

 

Tulemused tehakse teatavaks 2. juulil 2022 Maarahva laada kodulehel ja Facebookis.

Parimatele meened.

Fotokonkursi algataja ja läbiviija on Vastseliina Piiskopilinnuse SA ja Maarahva laada korraldusmeeskond.