Vastseliina Maarahva laada toidu ja joogi käitlejate tingimused

  • Alates 01.01.2024 on üleriigiliselt avalikel üritustel lubatud kasutada toidu ja joogi serveerimiseks üksnes korduskasutatavaid anumaid ja söögiriistu.
  • Lubatud ei ole kasutada ühekordseid nõusid, söögiriistu ja topse sealhulgas ka ühekordselt kasutatavaid biolagunevast või biopõhisest plastist söögiriistu (kahvlid, noad, lusikad, söögipulgad), taldrikuid, topse, kõrsi, joogisegamis pulkasid.
  • Ka osaliselt plasti sisaldavad tooted on antud keelu all (nt papptaldrik, mis on kaetud plastikihiga).
  • Korduskasutatavad toidu ja joogi serveerimiseks mõeldud anumad ja söögiriistad peavad olema nõuete kohaselt märgistatud ja peavad olemas olema ka vastavad tõendusdokumendid.
  • Korduskasutatavate nõude tagastamiseks peab toidu ja joogi käitlejal olema oma müügikohal isiklik kogumiskast ja tagastamisega tegeleb käitleja iseseisvalt.
  • Kõik toidu käitlejad peavad oma biojäätmed viima korraldaja poolt ette antud kohta.
  • Laadal puudub korduskasutatavate anumate ja söögiriistade pesemise võimalus.
  • Kõik toidu ja joogi käitlejad on kohustatud järgima ühekordse plasti direktiivi, mille aluseks on – EUROOPA  PARLAMENDI  JA  NÕUKOGU  DIREKTIIV  (EL)  2019/904
  • Toidu ja joogi käitleja allkirjastab antud dokumendi digitaalsel ja kinnitab, et kõik tema toidu ja joogi serveerimiseks mõeldud anumad ja söögiriistad vastavad Eesti Vabariigi seadustele ja nõuete rikkumisel on korraldajal õigus määrata leppetrahv.